A teclat.net coneixem la importància de resoldre problemes informàtics de manera ràpida, sobre tot en el mon empresarial on un problema informàtic pot provocar pèrdua de temps de productivitat. Molts clients troben el inconvenient a l’hora de solucionar un problema d’haver de desconnectar el seu equip informàtic i no conèixer després la manera de connectar cada cable al seu connector corresponent.

Per aquest motiu disposem d’un programa informàtic que ens permet resoldre aquestes incidències des del nostre taller de forma remota mentre el terminal del client es troba en tot moment en el seu domicili.

Els avantatges son múltiples:

1. El principal es el temps, es una connexió immediata. S’estalvia temps, ja que no es necessari que un tècnic es desplaci fins al lloc on es troba el ordinador.
2. Hi ha un estalvi econòmic. S’eviten els costos de desplaçament.
3. La comoditat. No es necessari que el client desconnecti el seu terminal i el faci arribar al taller de reparació. Només ha de descarregar una aplicació amb l’ajuda del tècnic i deixar que aquest repari la incidència.
4. Entre altres, la capacitat de poder veure en tot moment les accions que es duen a terme per reparar el problema.