La informàtica, les xarxes e Internet s’han fet imprescindibles per al treball diari i la productivitat de les empreses. Qualsevol averia en ordinadors, servidors o xarxes pot causar lentitud, baixa productivitat o la impossibilitat de treballar. Això pot provocar importants pèrdues econòmiques que haurien pogut ser evitades amb una assistència informàtica de manteniment preventiu. Aquest servei pot suposar una despesa important en el manteniment d’un departament informàtic que algunes empreses no poden permetre’s.

teclat.net ofereix una solució ràpida i eficaç als seus problemes i necessitats informàtiques per a empreses dins de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb el nostre sistema de manteniment programat, vostè només haurà de centrar-se en el seu negoci. La manca d’un manteniment dona com resultat fallides en el equip, lentitud general en els processos i fins i tot pot donar-se el cas de danys irreparables en els components del equip. Però el major problema al que ens enfrontem es la pèrdua de dades si resulta malmès el dispositiu d’emmagatzematge.

El servei de manteniment preventiu té com a principal objectiu evitar o mitigar les conseqüències de les fallides en el equip, aconseguint prevenir les incidències abans que aquestes ocorrin. D’aquesta manera aconseguim allargar la vida dels equips i disminuir despeses en reparacions.

Oferim assistència presencial programada o puntual i modalitats de contractes de manteniment adaptades a les necessitats de l’empresa, sigui presencial o remota.

Revissem, entre altres, punts tan vitals com:

puntEstat del components
puntTemperatura
puntVentilació de la caixa
puntFuncionament del disc dur
puntCòpies de seguretat
puntFragmentació del disc dur
puntActualitzacions de seguretat
puntSistemes de protecció com antivirus i antispyware
puntOptimització i rendiment
puntEstat de la xarxa