El malware, també anomenat badware, es un software maliciós o malintencionat que té com a objectiu infiltrar-se o danyar un ordinador sense el consentiment del seu propietari.

El terme malware es molt utilitzat per professionals de l’informàtica per referir-se a una varietat de software intrusiva o molest. El terme virus informàtic es utilitzat en moltes ocasions per referir-se a tots tipus de malware, incloent els veritables virus.

El software es considerat malware en base a les intencions de l’autor a l’hora de crear-lo. El terme malware inclou virus, cucs, troyanos, la majoria de rootkits, spyware, publicitat intrusiva i altres softwares maliciosos e indeseables.

Un programa de clase adware es qualsevol programa que automàticament s’executa, mostra o descarrega publicitat web al ordinador després d’instal·lar el programa o mentres s’està utilitzant l’aplicació.

Existeixen programes destinats a ajudar a l’usuari en la cerca i modificació de programes adware, per bloquejar la presentació dels anuncis o eliminar les parts de spyware. Per evitar una reacció negativa, els creadors de adware tenen que equilibrar els seus intents de generar ingressos amb el desitji de l’usuari de no ser molestat.

Els anuncis emergents apareixen durant la navegació web en el navegador com una finestra emergent o també durant la utilització de programes del ordinador. Aquesta publicitat es molesta en alguns cassos, però el que més molesta es que deteriora el rendiment del sistema. El adware també pot recopilar informació de l’usuari, el que provoca preocupació per la privacitat.

A teclat.net tenim les eines necessàries per poder eliminar qualsevol tipus de programa malintencionat que tinguem al ordinador.