A mida que passa el temps i anem utilitzant el nostre ordinador, instal·lant i desinstal·lant programes, etc., el rendiment del nostre sistema disminueix. Degut a l’acumulació d’arxius innecessaris que redueixen l’espai disponible en el disc dur, el nostre equip pateix ralentitzacions. Així mateix la fragmentació dels arxius, que pot fer-se excessiva amb el temps, també pot arribar a minvar el rendiment del seu ordinador.

Aquestes baixades de rendiment son normals en la majoria dels sistemes operatius i son degudes a la utilització dels programes. Alguns dels punts que provoquen un baix rendiment son:

puntarxius temporals de Windows
puntarxius temporals d’internet
puntprocessos innecessaris que s’executen al iniciar Windows
puntarxius en el registre de Windows
puntprogrames instal·lats que no utilitzem
puntfragmentació del disc dur

Des de teclat.net coneixem l’inconvenient de suportar un ordinador lent i per tant oferim aquest servei optimitzant els recursos més simples i necessaris del sistema, com també la finalització de processos inútils. Es aconsellable realitzar una posada a punt del ordinador cada cert temps, eliminant els elements innecessaris i, arribat els cas, desfragmentant el disc dur.

Els avantatges de la optimització son múltiples:

puntaccelera el temps d’arrencada del ordinador
puntdetecta i repara errors de Windows, així accelera el rendiment i té menor consum de recursos
puntdeshabilita aplicacions innecessàries per concentrar-se en les aplicacions bàsiques del inici
puntdesfragmentació del disc dur per disminuir el temps de resposta e iniciar les aplicacions més ràpidament
puntoptimització de la memòria del nostre ordinador per poder executar més aplicacions simultàniament