Que és un community manager?
  El community manager es aquell professional encarregat de gestionar una marca a Internet. En altres paraules, defensar la relació de les empreses amb els seus clients en el terreny digital. 

Quina és la funció del community manager?
  El comunnity manager s’encarrega de crear contingut atractiu, de qualitat  i d’interès per als possibles clients de l’empresa per la qual treballa. Aquests contingut es publica tant al blog corporatiu com a les xarxes socials.

Avui dia tenir presència en les xarxes socials és molt important. Gairebé tothom té comptes en diferents xarxes socials o comparteix anècdotes o noticies d’interès amb els seus coneguts. El community manager ha de monitoritzar totes les publicacions o novetats que tenen a veure amb el seu sector per trobar abans que la competència noves oportunitats de negoci o possibles clients.

Gràcies a les xarxes socials els clients poden tenir una comunicació directa amb una empresa per exposar els seus dubtes o queixes referent a algun producte o serveix que ha adquirit o té intenció de fer-ho. El community manager, coneixent tot el referent a l’empresa ha de ser capaç de resoldre aquestes qüestions o transmetre-ho al departament corresponent per poder donar solució al client. D’aquesta manera el client es sent recolzat en tot moment per l’empresa i aquest client content mostrarà la seva satisfacció en forma de recomanació a familiars i coneguts.

No cal dir que un client insatisfet pot fer una publicitat molt negativa que pot provocar que possibles futurs clients es facin enrere. El community manager ha d’entrar en comunicació amb aquest client insatisfet i fent d’intermediari entre aquest i l’empresa oferir-li solucions al seu problema per aconseguir que es converteixi de client insatisfet en client satisfet i fent que possibles futurs clients tinguin més confiança en l’empresa al veure que respon davant els problemes.  

Si necessites un community manager, a teclat.net farem un estudi personalitzat del teu cas i t’assessorarem de les àrees que veiem que cal millorar adaptant-nos a les necessitats personals de la teva empresa.
No dubtis en demanar-nos pressupost.