Recuperació de dades de qualsevol mitjà d’emmagatzematge digital, discs durs, discs RAID, servidors, memòries USB, targes de memòria fotogràfica i telèfons mòbils.
Lliurem en DVD, pen drive o disc dur.

Es molt important no continuar utilitzant el dispositiu per no reduir les possibilitats de recuperació de les dades.
Demani pressupost sense compromís. Diagnòstic gratuït en cas de no poder recuperar les dades.

Alguns dels motius que poden causar la pèrdua parcial o completa de dades:

  Formateig o esborrat accidental del mitjà
  Amenaces propagades per Internet (virus, malware, troyanos, spyware, etc.)
  Bloqueig del sistema

  Averies mecàniques o elèctriques (capçals, plats d’emmagatzematge, placa base, eix de rotació, motor)
  Cops, caigudes, impactes…
  Pics de tensió , talls del subministrament…

  Danys en la superfície dels plats
  Curtcircuits
  Corrupció de l’estructura d’arxius

  El ordinador no reconeix el pen drive
  El sistema no reconeix el format i queda innaccessible
  Errors en la taula de particions