creació de pàgines web, botigues virtuals, blogs, baners, mailing, fòrums, formularis, videos…